1. un vecākajās klasēs

1. klasē uzņem audzēkņus ar priekšzināšanām izvēlētajā specialitātē (pēc sagatavošanas klases), taču atsevišķās specialitātēs atkarībā no vecuma un muzikālajām dotībām audzēkņi var tikt uzņemti 1. klasē arī bez priekšzināšanām. Aicinām iepazīties ar informāciju par prioritārajām specialitātēm, kā arī apmeklēt konsultācijas, kuru laikā pedagogi palīdzēs izvēlēties specialitāti un ieteiks, vai stāties uz 1. vai sagatavošanas klasi.

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

 • jāapmeklē konsultācija izvēlētajā specialitātē;
 • jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kuru izsniedz konsultējošais pedagogs
  (jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments);
 • stājoties uz 2. – 9. klasi, jāapmeklē konsultācija arī solfedžo (un klavierēs, ja stājas uz kora kl.);
 • stājoties uz 2. – 9. klasi, jāiesniedz mūzikas skolas liecība;
 • jāpiedalās iestājpārbaudījumos.

Papilduzņemšanas gadījumā konsultācijas netiek plānotas, pieteikuma veidlapu varēs aizpildīt pārbaudījuma dienā (ja citādi, tad informēsim individuāli).

Uzņemot bērnus 1. klasē, iestājpārbaudījumos tiek pārbaudīta bērna sagatavotība mācībām mūzikas skolā, kā arī muzikālās dotības.

Iestājpārbaudījumu laikā:

 • jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumenta spēlē (izņemot kora klasi));
 • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem (stājoties uz meiteņu kori – jānodzied dziesmu (vēlams latviešu tautas dziesmu), 2. dziesma tiks mācīta ansamblī uz vietas);
 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;
 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;
 • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Uzņemot bērnus vecākajās klasēs (sākot no 2.klases), iestājpārbaudījumos pārbauda bērna zināšanas un prasmes atbilstoši klases izglītības programmas prasībām.

Iestājpārbaudījumu laikā:

 • jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumentu spēlē vai dziedāšanā);
 • stājoties uz kora klasi, pārbauda prasmes arī klavierspēlē; 
 • pārbauda bērna zināšanu līmeni solfedžo.

Iestājpārbaudījumu prasības specialitatē .

Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo:

2.-8. kl. klavierspēle, vijole, alts, čells, meiteņu koris

2.-6. kl. zēnu koris, akordeons, kokle, arfa, ģitāra, kontrabass, pūšaminstrumenti, sitaminstrumenti

-->