Sagatavošanas klasē

Sagatavošanas klasē uzņem audzēkņus bez priekšzināšanām mūzikā. Pēc sagatavošanas klases audzēkņiem ir jāpiedalās konkursā uz budžeta vietām 1.klasē.

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

  • jāapmeklē konsultācija izvēlētajā specialitātē;
  • jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kuru izsniedz konsultējošais pedagogs
    (jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments);
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumā.

Papilduzņemšanas gadījumā konsultācijas netiek plānotas, pieteikuma veidlapu varēs aizpildīt pārbaudījuma dienā (ja citādi, tad informēsim individuāli). 

Iestājpārbaudījuma laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

  • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem (meiteņu korī – jānodzied dziesmu (vēlams latviešu tautas dziesmu), 2. dziesma tiks mācīta ansamblī uz vietas);
  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;
  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;
  • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.
-->