Meiteņu koris “Vivace”

https://www.facebook.com/korisvivace/

Meiteņu kora klase darbojas kopš 1996. gada, kad to izveidoja Rīgas 1. mūzikas skolā.

Meitenes dzied ansamblī /1.-2.kl./ un korī Vivace /3.-8.kl./, kā arī individuāli mācās dziedāšanu, apgūst klavierspēli un mūzikas teorētiskos priekšmetus.

Koris Vivace aktīvi koncertē Latvijā, kā arī ir piedalījies daudzos starptautiskos koru festivālos un konkursos, iegūstot godalgotas vietas.

Kora klases audzēknes ir piedalījušās dažādos muzikālos projektos /operas izrādēs „Amāls un nakts viesi” un „Noasa šķirsts”, izrādēs „Vēlais viesis” un mūziklā „Melnais kaķis”/.

Koris ir ierakstījis kompaktdiskus „Cīruļa sniedziņš” un „Bērnu spēles”.

Meiteņu koris VIVACE 2013

Meiteņu koris VIVACE, diriģente ANDRA FENHANE

 

1.-2. klašu meiteņu ansamblis un diriģente ALISE KOKNĒVIČA

1.-2. klašu meiteņu ansamblis un diriģente ALISE KOKNĒVIČA

VIVACE 2013.g.vasarā

VIVACE 2013.gada Dziesmusvētkos

Ilzes Arnes dziesmu koncerts 2012.gada 9.III :