Meiteņu koris “Vivace”

https://www.facebook.com/korisvivace/

Meiteņu kora klase darbojas kopš 1996. gada, kad to izveidoja Rīgas 1. mūzikas skolā.

Meitenes dzied jaunāko klašu korī /1.-3.kl./ un korī Vivace /4.-8.kl./, kā arī individuāli mācās dziedāšanu, apgūst klavierspēli un mūzikas teorētiskos priekšmetus.

Koris Vivace aktīvi koncertē Latvijā, kā arī ir piedalījies daudzos starptautiskos koru festivālos un konkursos, iegūstot godalgotas vietas.

Kora klases audzēknes ir piedalījušās dažādos muzikālos projektos /operas izrādēs „Amāls un nakts viesi” un „Noasa šķirsts”, izrādēs „Vēlais viesis” un mūziklā „Melnais kaķis”/.

Koris ir ierakstījis kompaktdiskus „Cīruļa sniedziņš” un „Bērnu spēles”.

Meiteņu koris VIVACE 2013

Meiteņu koris VIVACE, diriģentes ANDRA FENHANE un ALISE KOKNĒVIČA-UPĪTE

1.-2. klašu meiteņu ansamblis un diriģente ALISE KOKNĒVIČA

Jaunāko klašu meiteņu koris, diriģentes ILONA VELDRE UN LAIMA VIKMANE

VIVACE 2013.g.vasarā

VIVACE 2013.gada Dziesmusvētkos

Ilzes Arnes dziesmu koncerts 2012.gada 9.III :