Meiteņu koris “Vivace”

https://www.facebook.com/korisvivace/

Meiteņu kora klase darbojas kopš 1996. gada, kad to izveidoja Rīgas 1. mūzikas skolā.

Meitenes dzied jaunāko klašu korī /1.-3.kl./ un korī Vivace /4.-8.kl./, kā arī individuāli mācās dziedāšanu, apgūst klavierspēli un mūzikas teorētiskos priekšmetus.

Koris Vivace aktīvi koncertē Latvijā, kā arī ir piedalījies daudzos starptautiskos koru festivālos un konkursos, iegūstot godalgotas vietas.

Kora klases audzēknes ir piedalījušās dažādos muzikālos projektos /operas izrādēs „Amāls un nakts viesi” un „Noasa šķirsts”, izrādēs „Vēlais viesis” un mūziklā „Melnais kaķis”/.

Koris ir ierakstījis kompaktdiskus „Cīruļa sniedziņš” un „Bērnu spēles”.

2019. gadā sadarbībā ar koponistu Jēkabu Nīmani un Māras Muižnieces Rīgas mākslas skolu tapis koncertuzvedums “Dziesmas par situācijām”, kurā piedalījās visas kora klases audzēknes. Koncerts izskanēja 6.maijā VEF Kultūras pils Kamerzālē.

Nodaļas 25. gadu jubilejas ieskaņa
IZŠUJ, MANI, MĀMULIŅA /M. Bičuka, L. Briedis/

Meiteņu koris VIVACE 2013
Meiteņu koris VIVACE, diriģentes ANDRA FENHANE un ALISE KOKNĒVIČA-UPĪTE

 

Jaunāko klašu meiteņu koris, diriģentes ILONA VELDRE un LAIMA VIKMANE
Jaunāko klašu meiteņu koris, diriģentes ILONA VELDRE un LAIMA VIKMANE

 


VIVACE 2013.g.vasarā
VIVACE 2013.gada Dziesmusvētkos

Latv.t.dz. “Ej, pelīte, zirņus zagt’i” Jēkaba Nīmaņa apdarē 2021. gada decembris


Ilzes Arnes dziesmu koncerts 2012.gada 9.III :

-->