Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle

Specialitātes: flautas, obojas, klarnetes, fagota, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija, tubas spēle un sitaminstrumentu spēle.

Uzņemšana 1. klasē – līdztekus vispārizglītojošās skolas 1. vai 2. klasei
Sagatavošanas klasē – vienu gadu agrāk

Mācību ilgums: 8 gadi

Obligātie mācību priekšmeti:

Specialitāte 1.kl. – 8.kl. (2 stundas nedēļā)
Solfedžo 1.kl. – 8.kl. (2 stundas nedēļā)
Mūzikas literatūra 5.kl. – 8.kl. (1 stunda nedēļā)
Vispārējās klavieres 3.kl. – 8.kl. (0.5 stunda nedēļā)
Kolektīvā muzicēšana 3.kl. – 8.kl. (4 stundas nedēļā)

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu metodiskās komisijas vadītāja – Inga Grīnvalde
Skolotāji:
Inga Grīnvalde, Ligita Spūle, Daina Treimane (flautas spēle), Justīne Āboltiņa (obojas spēle), Jānis Ansons, Leonīds Buko, Līva Juruša, Juris Ļipuncovs (klarnetes spēle), Elza Rubene (fagota spēle), Katrīna Kivleniece-Cābule, Maigonis Makars, Oskars Petrauskis (saksofona spēle), Gatis Evelons, Dainis Tarasovs (mežraga spēle), Edgars Jaks, Kārlis Jēkabsons (trompetes spēle), Kaspars Kārkliņš (trombona spēle), Jānis Pusplatais (eifonija un tubas spēle), Mārtiņš Kokars, Virdžīnija Laube-Vītiņa, Jānis Vaivods (sitaminstrumentu spēle).

Mazais pūtēju orķestris

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles nodaļa var lepoties ar lielu instrumentu dažādību.
Šo nodaļu var raksturot kā otru lielāko un skaļāko mūzikas skolā. Par to liecina dažādo pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu skanējums, kā arī fakts, ka nodaļā mācās daudz zēnu. Pirms neilga laika meitenes izvēlējās tikai flautas un obojas spēli, bet šobrīd viņas labprāt mācās arī klarnetes, trompetes, saksofona, mežraga, fagota un pat trombona spēli.
Pie populārākiem nodaļas instrumentiem pieder flauta, saksofons un sitaminstrumenti, līdz ar to šajās instrumentu spēlēs iestājeksāmenos veidojas konkurss un diemžēl visus spēlēt gribētājus mūzikas skola nevar uzņemt. Tāpēc skola aicina padomāt arī par citiem pūšaminstrumentiem, piem., mežragu, fagotu, trombonu un tubu, kuri tiek uzskatīti par perspektīvajiem instrumentiem, jo bez tiem nevar iztikt neviens pūtēju vai simfoniskais orķestris.

Kopā pūšaminstrumentu spēli mūsu mūzikas skolā mācās vairāk kā 120 audzēkņi, kuri muzicē gan kā solisti, gan dažādos ansambļos, gan arī Mazajā pūtēju orķestrī,  pūtēju orķestrī „Intermezzo” un simfoniskajā orķestrī.
Par nodaļas skolotāju un audzēkņu tradīciju pēdējos gados ir kļuvuši audzēkņu koncerti vecākiem un draugiem. Tāpat jaunie izpildītāji uzstājas dažādos koncertos un festivālos Rīgā, kā arī citās Latvijas pilsētās.
Ar lielu interesi nodaļas audzēkņi un skolotāji iesaistās atsevišķām specialitātēm organizētajos festivālos, konkursos un meistarklasēs. Piemēram, starptautiskajā saksofonmūzikas festivālā „Saxophonia”, starptautiskajā konkursā „Jaunais flautists”, „Jaunais trompetists”, „Jaunais klarnetists”, „Jaunais mežradznieks” u.c.

Daļa mūzikas skolas absolventu turpina mūzikas studijas nākošā pakāpē, t.i., mūzikas vidusskolās. Savukārt citi, lai arī neturpina muzikālo izglītību, labprāt muzicē skolas orķestros.

-->