Kontakti, rekvizīti

Adrese

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola
Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010

Direktore 67181687 jmr1ms@riga.lv
Direktora vietnieces  izglītības jomā 67181679
67181680

lstasa@edu.riga.lv

spurina@edu.riga.lv

Biroja administratores 67181677

67181678

jmr1ms@riga.lv

jautājumi par mācību maksu pilnas mācību maksas grupai

Saimniecības vadītāja 67181682 25643572

gpitena@edu.riga.lv

jautājumi par mācību maksu budžeta grupai un instrumentu īri

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 67181681 aivars.gailis@riga.lv
Dežurants 67181676
Nošu un grāmatu krātuve 67181685