Kontakti, rekvizīti

Adrese

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola
Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010

REKVIZĪTI

E-adrese uz Latvija.lv

Direktore

67474537 jmr1ms@riga.lv
Direktora vietnieces izglītības jomā 67474533

 

 

67474532

lstasa@edu.riga.lv

spurina@edu.riga.lv

Biroja administratores 67474536

 

 

67474535

jmr1ms@riga.lv

jautājumi par mācību maksu pilnas mācību maksas grupai

Saimniecības vadītāja 67474538

 

 

25643572

gpitena@edu.riga.lv

jautājumi par mācību maksu budžeta grupai un instrumentu īri

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 67474540 akalinovs@edu.riga.lv
Dežurants 67474530  
Nošu un grāmatu krātuve 67474541