Kontakti, rekvizīti

Adrese

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola
Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010

e-pasti: jmr1ms@riga.lv;  jmmskola@inbox.lv

Direktore 67181687
Direktora vietnieces  izglītības jomā 67181679
67181680
Biroja administratores 67181677

67181678

jautājumi par mācību maksu pilnas mācību maksas grupai
Saimniecības vadītāja 67181682 25643572 jautājumi par mācību maksu budžeta grupai un instrumentu īri
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 67181681
Dežurants 67181676
Nošu un grāmatu krātuve 67181685