Klavierspēle

Mārtiņš Atilla 2.Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā 2012.gada 10.aprīlī

Uzņemšanas vecums:

Sagatavošanas klasē – 6 gadi
1. klasē (programmā 20V) – 7 gadi (ar priekšzināšanām klavierspēlē)
10. klasē (programmā 30V)– ~ 16 gadi (pēc pamatskolas absolvēšanas un  programmas 20V apguves) 

Mācību ilgums:

Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 8 gadi (1.-8.klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Programmā 30V – 3 gadi (10.-12. klase)

Mācību priekšmeti:

Sagatavošanas klasē – Klavierspēle, Solfedžo
Programmā 20V – Klavierspēle, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Kolektīvā muzicēšana
Programmā 30V – Klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Pavadījums, Solfedžo, Harmonija, Mūzikas literatūra, Mūzikas formas mācība, Instrumentu spēles vēsture

Klavierspēles izglītības programmas vadītājas: Antra Vīksne un Ingrīda Vecumniece

-->