Klavierspēle

Uzņemšanas vecums:

Gerda Līna Brennessele 17.12.2023. konkursa “Talants Latvijai” 32. sezonas atklāšanas koncertā Rīga Latviešu biedrībā

Sagatavošanas klasē – 6-7 gadi 
1. klasē (programmā 20V) – līdztekus vispārizglītojošās skolas 1. – 2. klasei (ar priekšzināšanām klavierspēlē)
10. klasē (programmā 30V)– ~ 16 gadi (pēc pamatskolas absolvēšanas un  programmas 20V apguves) 

Mācību ilgums:

Sagatavošanas klasē – 1 gads
Programmā 20V – 8 gadi (1.-8.klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)
Programmā 30V – 3 gadi (10.-12. klase)

Mācību priekšmeti:

Sagatavošanas klasē – Klavierspēle, Solfedžo
Programmā 20V – Klavierspēle, Solfedžo, Mūzikas literatūra, Kolektīvā muzicēšana
Programmā 30V – Klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Pavadījums, Solfedžo, Harmonija, Mūzikas literatūra, Mūzikas formas mācība, Instrumentu spēles vēsture

Klavierspēles izglītības programmas vadītājas: Antra Vīksne un Ingrīda Vecumniece
Klavierspēles skolotāji:
Maija Blumberga, Jekaterina Grišina, Jeļena Krasnova, Raita Krilova, Aija Kuzmane, Jeļena Lihvare, Ināra Mauriņa-Rozīte, Gunta Melbārde, Zane Mežgaile, Olga Moskaļonova, Kristiāna Podniece, Lonija Razdaj-Voda, Anastasija Rozenberga-Trautmane, Ance Skopane, Aīda Staša, Irina Šostaka, Maksims Vinogradskis, Irēna Zaharēviča

 

-->