Stīgu instrumentu spēle

Vijolnieku ansamblis

Pēdējos gados arvien lielāka interese par stīgu instrumentiem ir veicinājusi Stīgu instrumentu nodaļas uzplaukumu mūzikas skolā. Šobrīd nodaļā mācās vairāk kā 150 audzēkņi. Tie ir jaunie vijolnieki, čellisti, koklētāji, ģitāristi, arfisti. Aicinām topošos audzēkņus izvēlēties arī alta un kontrabasa spēli. Īpaši svarīgi šie instrumenti ir kamerorķestra ARMONICO un simfoniskā orķestra darbībai.

Nodaļas audzēkņi labprāt piedalās skolas koncertdzīvē un dažādos konkursos. Ir iegūtas pirmās vietas koncertciklā-konkursā „Talants Latvijai”, valsts mēroga konkursos, kā arī starptautiskos konkursos Baltkrievijā, Viļņā, Kauņā u.c.

Par tradīciju ir kļuvuši nodaļas skolotāju organizētie klases vakari – koncerti. Tie ir kopēji svētki skolotājiem, bērniem, viņu vecākiem un draugiem. Tā ir iespēja visiem satikties, vienam otru dzirdēt un dalīties iespaidos.

Pirmās kolektīvās muzicēšanas prasmes audzēkņi iegūst vijolnieku vai čellistu ansamblī, bet, sākot no 5.klases, visi vijolnieki, altisti un čellisti spēlē mūzikas skolas kamerorķestrī vai simfoniskajā orķestrī. Kontrabasisti orķestros spēlē jau no 3. klases.

Skolā darbojas Koklētāju ansamblis, kas regulāri piedalās arī Dziesmu un deju svētkos.

Koklētāju ansamblis KARAMELES 2015.gada maijā
Koklētāju ansamblis KARAMELES 2015.gada maijā

Mūzikas skolas jaunie vijolnieki un čellisti ir piedalījušies visos Starptautiskajos bērnu kameransambļu festivālos-konkursos „Muzicējam kopā ar draugiem” un ir laureātu skaitā.

Specialitātes: vijoļspēle, alta, čella, kontrabasa, kokles, ģitāras un arfas spēle.

Uzņemšanas vecums:
vijole, čells: no 6 gadiem
kontrabass, kokle, arfa, ģitāra – no 8 gadiem
alts – pēc vijoļspēles 4.klases

Mācību ilgums:
vijole, čells, alts – 8 gadi
kontrabass, ģitāra, kokle, arfa – 6 gadi

Obligātie mācību priekšmeti vijoļspēlei, čella, alta spēlei:

Specialitāte – 1.kl. – 8.kl. (2 stundas nedēļā)
Solfedžo 1.kl. – 8.kl. (2 stundas nedēļā)
Mūzikas literatūra – 5.kl. – 7.kl. (2 stundas nedēļā)
Vispārējās klavieres – 2.kl. – 7.kl. (0.5 stunda nedēļā)
Kolektīvā muzicēšana – 3.kl. – 8.kl. (2 reizes nedēļā)

Obligātie mācību priekšmeti kontrabasa, ģitāras, kokles, arfas spēlei:

Specialitāte – 1.kl. – 6.kl. (2 stundas nedēļā)
Solfedžo – 1.kl. – 6.kl. (2 stundas nedēļā)
Mūzikas literatūra – 4.kl. – 6.kl. (2 stundas nedēļā)
Vispārējās klavieres – 2.kl. – 5.kl. (0.5 stunda nedēļā)
Kolektīvā muzicēšana – 3.kl. – 6.kl. (2 reizes nedēļā)

 

Stīgu instrumentu spēles metodisko komisiju vadītāji:
Vijoļspēlē un alta spēlēDagmāra Ķezbere

Čella spēlē un kontrabasa spēlē – Pēteris Ozoliņš

Kokles, ģitāras un arfas spēlēAnda Eglīte

-->