Stīgu instrumentu spēle

Specialitātes: vijoles, alta, čella, kontrabasa, kokles, ģitāras un arfas spēle.

Uzņemšana 1. klasē – līdztekus vispārizglītojošās skolas 1. vai 2. klasei
Sagatavošanas klasē – vienu gadu agrāk

Mācību ilgums: 8 gadi

Obligātie mācību priekšmeti :

Specialitāte – 1.kl. – 8.kl. (2 stundas nedēļā)
Solfedžo 1.kl. – 8.kl. (2 stundas nedēļā)
Mūzikas literatūra – 5.kl. – 8.kl. (1 stunda nedēļā)
Vispārējās klavieres – 3.kl. – 8.kl. (0.5 stunda nedēļā)
Kolektīvā muzicēšana – 3.kl. – 8.kl. (2 reizes nedēļā)

Stīgu instrumentu spēles metodisko komisiju vadītāji:
Vijoļspēlē un alta spēlēDagmāra Ķezbere

Čella spēlē un kontrabasa spēlē – Pēteris Ozoliņš

Kokles, ģitāras un arfas spēlēAnda Eglīte

Skolotāji: Ivars Brīnums, Anna Bulava, Inese Jēkabsone (vijoles un alta spēle), Kārlis Bulavs, Antti Petteri Kortelainen, Dagmāra Ķezbere, Ingrīda Madisone, Aleksandra Mališkina, Konstantīns Paturskis, Sigita Rando, Gunta Redberga, Daiga Rozentāle (vijoles spēle), Māra Botmane, Dace Pūce, Agate Ozoliņa, Pēteris Ozoliņš, Dace Pūce (čella spēle), Undīne Berga, Einārs Upatnieks (kontrabasa spēle), Anda Eglīte, Dace Priedīte (kokles spēle), Jekaterina Suvorova (arfas spēle), Miks Akots, Vladimirs Kudrins, Ģirts Pavēnis, Andrejs Žiļskis (ģitāras spēle)

Pēdējos gados arvien lielāka interese par stīgu instrumentiem ir veicinājusi Stīgu instrumentu nodaļas uzplaukumu mūzikas skolā. Šobrīd nodaļā mācās vairāk kā 150 audzēkņi. Tie ir jaunie vijolnieki, altisti, čellisti, kontrabasisti, koklētāji, ģitāristi, arfisti.
Nodaļas audzēkņi labprāt piedalās skolas koncertdzīvē un dažādos konkursos. Ir iegūtas pirmās vietas koncertciklā-konkursā „Talants Latvijai”, valsts mēroga konkursos, kā arī dažādos starptautiskos konkursos. Mūzikas skolas jaunie vijolnieki un čellisti ir piedalījušies visos Starptautiskajos bērnu kameransambļu festivālos-konkursos „Muzicējam kopā ar draugiem” un ir laureātu skaitā.
Par tradīciju ir kļuvuši nodaļas skolotāju organizētie klases vakari – koncerti. Tie ir kopēji svētki skolotājiem, bērniem, viņu vecākiem un draugiem. Tā ir iespēja visiem satikties, vienam otru dzirdēt un dalīties iespaidos.

Pirmās kolektīvās muzicēšanas prasmes audzēkņi iegūst vijolnieku vai čellistu ansamblī un mazajā kamerorķestrī, bet, sākot no 6. klases, visi stīgu lociņinstrumentu spēles audzēkņi spēlē mūzikas skolas kamerorķestrī vai simfoniskajā orķestrī.
Skolā darbojas Koklētāju ansamblis, kas regulāri piedalās arī Dziesmu un deju svētkos.

-->