Izglītības programmas

JMR1.MS piedāvā divu līmeņu profesionālās ievirzes izglītību:

  • programma 20 V –  tiek apgūta paralēli mācībām pamatskolā
  • programma 30 V – tiek apgūta paralēli mācībām vispārizglītojošā vidusskolā

Abās izglītības programmās piedāvājam apgūt šādas specialitātes:

  • taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle un akordeona spēle);
  • stīgu instrumentu spēle (vijoles, alta, čella, kontrabasa, arfas, kokles un ģitāras spēle);
  • vokālā mūzika (meiteņu koris un zēnu koris);
  • pūšaminstrumentu spēle (flautas, obojas, klarnetes, fagota, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija un tubas spēle);
  • sitaminstrumentu spēle.

Programma 20 V ir pirmais solis ceļā uz profesionālu muzikālo izglītību, tomēr pietiekami elastīgās mācību programmas ir piemērotas arī bērniem, kuri nākotnē neplāno kļūt par profesionāliem mūziķiem. Šajā programmā audzēkņus uzņem ar vai bez priekšzināšanām, mācību ilgums ir 8 gadi. Mācības notiek  pēcpusdienās un sestdienās. Programmas apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību un var turpināt mācības programmā 30 V vai mūzikas vidusskolā.

Programma 30 V paredzēta audzēkņiem, kuri pēc programmas 20 V apguves vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā, vienlaikus iegūstot arī kvalitatīvu vidējo izglītību. Šīs programmas audzēkņi mācās kādā no vispārizglītojošām vidusskolām vai ģimnāzijām, pēcpusdienās un sestdienās mūzikas skolā apgūstot mūzikas priekšmetus. Mācību ilgums ir 3 gadi (10.-12. klase). Programmas apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību un var turpināt mācības augstskolā.

Nozares:

-->