Akordeona spēle

No kr.: Olivers Prānis, Umberts Mētra-Ozoliņš, Haritons Avramenko

     

Uzņemšana 1. klasē – līdztekus vispārizglītojošās skolas 1. vai 2. klasei
Sagatavošanas klasē – vienu gadu agrāk

Mācību ilgums: 8 gadi

Obligātie mācību priekšmeti:

Specialitāte 1.kl. – 8.kl. (2 stundas nedēļā)
Solfedžo 1.kl. – 8.kl. (2 stundas nedēļā)
Mūzikas literatūra 5.kl. – 8.kl. (1 stunda nedēļā)
Vispārējās klavieres 3.kl. – 8.kl. (0.5 stunda nedēļā)
Kolektīvā muzicēšana 3.kl. – 8.kl. (2 stundas nedēļā)  

 

Akordeona spēles metodiskās komisijas vadītāja – Līga Catlaka, skolotājs Artūrs Noviks

-->