Akordeona spēle

No kr.: Olivers Prānis, Umberts Mētra-Ozoliņš, Haritons Avramenko

     

Uzņemšanas vecums: no 6 gadiem
Mācību ilgums: 6 gadi

Obligātie mācību priekšmeti:

Specialitāte 1.kl. – 6.kl. (2 stundas nedēļā)
Solfedžo 1.kl. – 6.kl. (2 stundas nedēļā)
Mūzikas literatūra 4.kl. – 6.kl. (2 stundas nedēļā)
Vispārējās klavieres 2.kl. – 5.kl. (0.5 stunda nedēļā)
Ansamblis 3.kl. – 6.kl. (1 stunda nedēļā)  

 

Akordeona spēles metoduskās komisijas vadītāja – Līga Catlaka

-->