Mācību maksas kārtība un atlaides

Atbrīvojumus no līdzfinansējuma maksas 100% un 50% apmērā var saņemt tikai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēto audzēkņu vecāki.

Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošie noteikumi Nr. 188 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Saskaņā ar noteikumu 13. punktu, līdzfinansējuma maksas atlaides tiks piemērotas saskaņā ar iepriekšējā mēneša pēdējā datuma Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – RDVIS) datiem. Gadījumos, kad informācija par tiesībām saņemt līdzfinansējuma maksas atlaides nav iegūstama no RDVIS vai citiem Rīgas pilsētas pašvaldības reģistriem (bērni – invalīdi), skola ir tiesīga pieprasīt vecāku iesniegumam pievienot attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus atlaides piemērošanai.

Iesnieguma veidlapa:

Aicinājums bijušajiem zēnu kora dziedātājiem un absolventiem!

! Zēnu kora bijušie dziedātāji un absolventi !
Aicinām sanākt kopā, lai sagatavotos Zēnu kora 40 gadu jubilejas koncertam MĒS ESAM, kas notiks šī gada 3. decembrī.

Mēģinājumi notiks Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas Lielajā zālē (Kronvalda bulvāris 8):
19. oktobris 19.00-21.00
25. oktobris 19.00-21.00
2. novembris 19.00-21.00
8. novembris 19.00-21.00
16. novembris 19.00-21.00
22. novembris 19.00-21.00
27. novembris 12.00-15.00

Sanāksim, lai mūsu svētkos absolventu vīru koris skan vareni un krāšņi! 🤩