Kora klase

Mūzikas skolas kora nodaļā mācās zēni un meitenes. Skolā darbojas zēnu koris un meiteņu koris. Pirmās kora dziedāšanas iemaņas audzēkņi iegūst jaunākajās klasēs – zēni, dziedot “mazajā korī”, meitenes – ansamblī. Vēlāk viņi papildina vecāko klašu koru sastāvu. Tieši šie kori pārstāv skolu dažādos koncertos, festivālos un konkursos. Obligātais mācību priekšmets šajā izglītības programmā ir dziedāšana. Bieži kora nodaļas audzēkņi uzstājas ar solo priekšnesumiem, kā arī piedalās dažādos konkursos. Skolā kora nodaļas audzēkņiem ir iespēja apgūt arī kordiriģēšanu.

JMMS zēnu koris gājienā 2010.07.11.
JMMS zēnu koris gājienā 2010.07.11.

Vislielākie nopelni skolas vārda prestiža kaldināšanā ir zēnu korim, kas pēdējo gadu laikā kļuvis par vienu no vadošajiem zēnu koriem Baltijas valstīs. Savas pastāvēšanas laikā koris ir piedalījies daudzos dažādos interesantos projektos gan Latvijā, gan ārvalstīs, starptautiskos konkursos un festivālos, koncertējis daudzās pasaules valstīs, ir ierakstījis daudzus CD, piedalījies lielo formu atskaņošanā un operu izrādēs.

Zēnu kora mājas lapa – http://jmms.lv/boyschoir

Meiteņu koris "Vivace"
Meiteņu koris “Vivace”

Skolā darbojas meiteņu koris Vivace, kas aktīvi koncertē Latvijā, kā arī piedalās daudzos starptautiskos koru festivālos un konkursos, iegūstot godalgotas vietas. Kora klases audzēknes ir piedalījušās dažādos muzikālos projektos un operas izrādēs.

Koru repertuārā ir gan latviešu, gan ārzemju komponistu skaņdarbi no vecklasikas līdz mūsdienu modernajai mūzikai.

Izglītības programma:  Kora klase

Zēnu koris – mācību ilgums: 6 gadi
Meiteņu koris – mācību ilgums: 8 gadi
Uzņemšanas vecums: 6 – 7 gadi

Mācību priekšmeti:
Koris
Dziedāšana vai
Kora diriģēšana
Solfedžo
Mūzikas literatūra
Klavieres

 

Meiteņu kora izglītības programmas vadītāja ir meiteņu kora VIVACE diriģente Andra Fenhane

Jaunāko klašu meiteņu kora diriģentes – Ilona Veldre un Laima Krūmiņa
Meiteņu kora koncertmeistare – Helēna Laukmane
Dziedāšanas skolotājas – Mairita Bičuka, Alise Koknēviča-Upīte, Andra Fenhane, Laima Krūmiņa, Kristiāna Pelše.

Zēnu kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents ir Romāns Vanags, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Diriģēšanas katedras vadītājs un Dziesmu svētku virsdiriģents.
Zēnu kora diriģents –  Tālivaldis Gulbis
Zēnu kora koncertmeistare – Evija Vanaga
Dziedāšanas skolotājas – Rasma Mežale, Evija Vanaga, Anete Viļuma, Daira Jansone, Laima Krūmiņa.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=GKFattLDU0c

httpvh://www.youtube.com/watch?v=tTP0kWoO1OA

-->