Vispārējo klavieru metodiskā komisija

Klavierspēle ir obligātais mācību priekšmets visās izglītības programmās. Vispārējo klavieru metodiskā komisija organizē visu pārējo mūzikas instrumentu spēles audzēkņu klavierspēles apmācību.

Vispārējo klavieru festivāla koncerts 2023. gada 14. aprīlī

Par tradīciju ir kļuvis metodiskās komisijas rīkotais vispārējo klavieru audzēkņu festivāls ik gadu aprīlī. Tajā savu klavierspēles prasmi apliecina audzēkņi, kuriem klavierspēle nav specialitāte. Tie ir kora, stīgu instrumentu, pūšminstrumentu, sitaminstrumentu nodaļas un akordeona spēles audzēkņi. Festivālā labprāt piedalās audzēkņi arī no citām Rīgas mūzikas skolām.

Daļa no Vispārējo klavieru metodiskās komisijas skolotājiem paralēli strādā arī ar Klavieru nodaļas audzēkņiem.

Vispārējo klavieru metodiskās komisijas vadītājas:
Kristiāna Podniece un Jeļena Aņikina
Skolotāji: 
Maija Blumberga, Irina Dzina, Jekaterina Grišina, Inta Liepiņa, Jeļena Lihvare, Antra Maulvurfa, Ināra Mauriņa-Rozīte, Gunta Melbārde, Zane Mežgaile, Iveta Pelše, Kristiāna Podniece, Santa Puriņa, Anastasija Rozenberga-Trautmane, Ance Skopane, Aīda Staša, Olga Šiganova, Maksims Vinogradskis, Irēna Zaharēviča

-->