Vispārējo klavieru metodiskā komisija

Olivers Prānis Festivāla koncertā 2012.gada 13.aprīlī

Klavierspēle ir obligātais mācību priekšmets visās izglītības programmās. Vispārējo klavieru metodiskā komisija organizē visu pārējo mūzikas instrumentu spēļu audzēkņu klavierspēles apmācību.

Par tradīciju ir kļuvis metodiskās komisijas rīkotais vispārējo klavieru audzēkņu festivāls ik gadu aprīlī. Tajā savu klavierspēles prasmi apliecina audzēkņi, kuriem klavierspēle nav specialitāte. Tie ir kora, stīgu instrumentu, pūšminstrumentu, sitaminstrumentu nodaļas un akordeona spēles audzēkņi. Festivālā labprāt piedalās audzēkņi arī no citām Rīgas mūzikas skolām.

Daļa no Vispārējo klavieru metodiskās komisijas skolotājiem paralēli strādā arī ar Klavieru nodaļas audzēkņiem.

Vispārējo klavieru metodiskās komisijas vadītājas: Gaļina Volovika un Jeļena Aņikina.

-->