IESTĀŠANĀS skolā

Ļoti priecājamies par Latvijas Hokeja izlases sasniegumu vakardien!!! Kaut ir svētku diena, tomēr 29. maijā paredzētās konsultācijas NOTIKS!

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā, pretendentam jāpiedalās konsultācijā un iestājpārbaudījumā. Par iestāšanās prasībām informāciju lasiet zemāk.

Iestājpārbaudījumi būs 2023.gada 8.,9. un 12. jūnijā. Pirms tam jāapmeklē konsultācijas 1. un 2. jūnijā (uz zēnu kori no 22. maija).

Uz konsultāciju jāņem līdzi bērna dzimšanas apliecības kopija un līdz iestājpārbaudījumiem jāiesniedz ārsta izziņa* (nr. 027/u)!
* MK Noteikumos nr. 220 par uzņemšanas kārtību prof. izglītības programmās punktā 6.3 noteikts, ka jāpievieno ārsta izziņa: “Uzņemšanai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmā un profesionālās ievirzes izglītības programmā izglītības tematiskajā jomā “Mākslas”  (turpmāk – profesionālās ievirzes izglītības programma mākslās) izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u),kurā norādīta informācija par personas hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei.”

Līdz 30. maijam pieteikšanās konsultācijai uz sag.kl., 1.kl. – 9.kl. ŠEIT.

Pretendentiem uz 10. klasi KONSULTĀCIJA SOLFEDŽO notiks 2023. gada 29. maijā plkst. 18.15, 505.telpā.  Lūgums pieteikties līdz 27. maijam, sūtot uz e-pastu spurina@edu.riga.lv pretendenta vārdu, uzvārdu, specialitāti, skolu, tālruņa numuru. Tad varēsim saskaņot konsultāciju arī specialitātē.

   Lūdzam iepazīties ar piedāvātajām iespējām sadaļā:

Sīkāka informācija par uzņemšanu:

-->