IESTĀŠANĀS skolā

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI uz sagatavošanas klasi un 1.-12. klasi notiks 2024. gada 11.-14. jūnijā. Pirms tam būs jāpiesakās uz konsultācijām 3.-5. jūnijā. Pieteikšanās forma būs ŠEIT (no maija mēneša).

SVARĪGI!! Saskaņā ar Valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā (19.12.2023. MK not. Nr. 762) visu profesionālās ievirzes izglītības programmu 1.klasē (neatkarīgi no izvēlētās specialitātes) tiek uzņemti bērni, kuri septembrī mācīsies vispārizglītojošās skolas 1. vai 2. klasē!
Sagatavošanas klasē tiek uzņemti bērni vienu gadu pirms plānotās mācību uzsākšanas profesionālās ievirzes izglītības programmas 1. klasē.
Uz konsultācijām var pieteikties arī lielāki bērni, lai izvērtētu iespējas iekļauties profesionālās ievirzes programmas apguvē.
10. klasē (ar iepriekšēju sagatavotību) tiek uzņemti jaunieši, kuri septembrī mācīsies vispārizglītojošās skolas 10. klasē.

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā, pretendentam jāpiedalās konsultācijā (izņemot papilduzņemšanu) un iestājpārbaudījumā. Par iestāšanās prasībām informāciju lasiet zemāk.

Konsultācijas solfedžo uz 9.-10. klasi

Pieteikšanās – rakstot uz jmr1ms@riga.lv (vārds, uzvārds, skola, specialitāte, uz kuru klasi, mob.nr.):

Trešdien, 13. martā plkst. 15.15 505. kab. – pretendentiem uz 9. klasi (papildus gads tiem, kuri ir pabeiguši mūzikas skolu, bet nav pabeiguši pamatskolu) 

Trešdien, 13. martā plkst. 16.00 505. kab.- pretendentiem uz 10. klasi

Pirmdien, 27. maijā plkst. 18.15 505. kab.- pretendentiem uz 10. klasi

 Lūdzam iepazīties ar piedāvātajām iespējām sadaļā:

Sīkāka informācija par uzņemšanu:

-->