IESTĀŠANĀS skolā

22. septembrī uzņemtie audzēkņi

Uzņemtos audzēkņus gaidīsim stundās no 1. oktobra!

Līdz 30.09.2021. uzņemto audzēkņu vecākus lūdzam noslēgt izglītošanas līgumu:

  • Ja vēlaties līgumu slēgt ar elektronisko parakstu, lūdzam savlaicīgi uz e-pastu jmr1ms@riga.lv  atsūtīt līgumslēdzēja rekvizītus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, e-pastu, tālruņa nr. Līgums tiks sagatavots un nosūtīts Jums parakstīšanai.
  • Ja vēlaties līgumu slēgt klātienē, to var darīt 27. vai 28. septembrī plkst. 16.00-18.00 (205.kab.), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Līdz 30.09.2021. vecāki saņems e-klases paroli. E-klasē lūdzam sekot skolas paziņojumiem un nepieciešamības gadījumā pieteikt kavējumus. E-klases dienasgrāmatā būs redzams solfedžo (un kora) stundu grafiks. Instrumentu spēles audzēkņu vecākiem zvanīs specialitātes skolotāji, lai saskaņotu individuālo stundu laiku.

 

 

 

 

Samazinātas iestājpārbaudījumu prasības (2021.g.):

  • solfedžo uz 2.-12.kl. – tikai mutiskās atbildes (dziedāt – intonēt, lasīšana no lapas);
  • uz 1. klavieru klasi – jāspēlē 2 dažāda rakstura skaņdarbi.

Lūdzam iepazīties ar piedāvātajām iespējām sadaļā:

Sīkāka informācija par uzņemšanu: