IESTĀŠANĀS skolā

2023. gada 20. septembrī uzņemto audzēkņu vecākus lūdzam ierasties 25.-28. septembrī 205. kab. noslēgt izglītošanas līgumu, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu. Ja vēlaties līgumu slēgt ar elektronisko parakstu, lūdzam rakstīt uz e-pastu jmr1ms@riga.lv un norādīt līgumslēdzēja rekvizītus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, e-pastu, tālruņa nr.

Lūdzam iesniegt (atsūtīt) trūkstošos dokumentus: bērna dzimšanas apliecības kopiju un ārsta izziņu (nr. 027/u)!

 

Uzņemto audzēkņu saraksts redzams ŠEIT

 

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā, pretendentam jāpiedalās konsultācijā (izņemot papilduzņemšanu) un iestājpārbaudījumā. Par iestāšanās prasībām informāciju lasiet zemāk.

 Lūdzam iepazīties ar piedāvātajām iespējām sadaļā:

Sīkāka informācija par uzņemšanu:

-->