IESTĀŠANĀS skolā

Iestājpārbaudījumi 2022. gada jūnijā noslēgušies. REZULTĀTI

Uzņemto audzēkņu vecākiem:

  • Lūdzam Jūs ierasties noslēgt izglītošanas līgumu 29.06.2022.  plkst. 16.00 -18.00 vai  30.06.2022. plkst. 11.00-13.00, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
  • Ja vēlaties līgumu slēgt ar elektronisko parakstu, lūdzu par to informēt Skolu līdz 21.06.2022., rakstot uz e-pastu jmr1ms@riga.lv un norādot līgumslēdzēja rekvizītus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, e-pastu tālruņa nr.  
  • Uzņemto audzēkņu vecāku sapulce 20.06.2022. plkst. 17.30 notiks tiešsaistē MS Teams. Pieslēgšanās saite ŠEIT

Kandidātiem:

Skola līdz 15. jūlijam var telefoniski informēt par kandidāta iespēju tikt uzņemtam Skolā.

 

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā, pretendentam jāpiedalās iestājpārbaudījumā un pirms tam konsultācijās.

                              Iestājpārbaudījumu rezultāti tiks publicēti 14. jūnijā.

 

Lūdzam iepazīties ar piedāvātajām iespējām sadaļā:

Sīkāka informācija par uzņemšanu: