IESTĀŠANĀS skolā

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI uz sagatavošanas klasi un 1.-12. klasi notiks 2024. gada 11.-14. jūnijā.

Līdzi jāņem ārsta zīme (ja neesat jau iesnieguši) – izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīta informācija par personas hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei.

Iestājpārbaudījumu norise ir ŠEIT

Iestājpārbaudījumu REZULTĀTI tiks publicēti 17. jūnija vakarā ŠEIT. Uzņemto audzēkņu vecākus gaidīsim vecāku sapulcē 20. jūnijā plkst. 17.30. Līgumu slēgšana notiks 27.-28. jūnijā (to varēs veikt arī elektroniski, iepriekš piesakoties).

SVARĪGI!! Saskaņā ar Valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā (19.12.2023. MK not. Nr. 762) visu profesionālās ievirzes izglītības programmu 1.klasē (neatkarīgi no izvēlētās specialitātes) tiek uzņemti bērni, kuri septembrī mācīsies vispārizglītojošās skolas 1. vai 2. klasē!
Sagatavošanas klasē tiek uzņemti bērni vienu gadu pirms plānotās mācību uzsākšanas profesionālās ievirzes izglītības programmas 1. klasē.
Uz konsultācijām var pieteikties arī lielāki bērni, lai izvērtētu iespējas iekļauties profesionālās ievirzes programmas apguvē.
10. klasē (ar iepriekšēju sagatavotību) tiek uzņemti jaunieši, kuri septembrī mācīsies vispārizglītojošās skolas 10. klasē.

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā, pretendentam jāpiedalās konsultācijā (izņemot papilduzņemšanu) un iestājpārbaudījumā. Par iestāšanās prasībām informāciju lasiet zemāk.

 Lūdzam iepazīties ar piedāvātajām iespējām sadaļā:

Sīkāka informācija par uzņemšanu:

-->