Par skolu

Mūsu skolas vēsture

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola ir izveidota 2009. gada augustā. Mūzikas skolā ir apvienotas divas senākās un pieredzes bagātākās Rīgas mūzikas skolas – Jāzepa Mediņa mūzikas skola un Rīgas 1. mūzikas skola.

Jāzepa Mediņa mūzikas skolas pirmsākumi meklējami 1927. gadā, kad pie Latvijas Tautas konservatorijas (vēlāk Rīgas Tautas konservatorija) noorganizēta bērnu muzikālā apmācība – Muzikālais bērnu dārzs. 1941. gadā Rīgas Tautas konservatoriju pārdēvēja par Rīgas Valsts mūzikas vidusskolu, bet 1947. gadā tai piešķīra latviešu komponista klasiķa Jāzepa Mediņa vārdu. Savu nosaukumu skola saglabāja arī pēc 1990. gada, kad bērnu mūzikas skolu atdalīja no vidusskolas.

Rīgas 1. mūzikas skolas pirmsākumi meklējami 20. gadsimta divdesmito gadu beigās, kad skola darbojās kā pazīstamās pianistes Skaidrītes Rozenbergas privātā studija. 1946. gadā tā kļuva par valsts skolu un ieguva nosaukumu Rīgas 1. mūzikas skola.

Šobrīd jaunā skola turpina abu skolu iesākto darbu.

Skolā mācās vairāk kā 700 audzēkņi, ar kuriem strādā 120 skolotāji, kuri rūpīgi seko līdzi savu audzēkņu izaugsmei, kā arī jaunajām mūzikas izglītības tendencēm Latvijā un pasaulē. Mūzikas skolas skolotāju vidū ir profesionālo mūzikas vidusskolu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēki, kā arī dažādu orķestru mūziķi un aktīvi koncertējoši mākslinieki – solisti.

Skola īsteno klasiskās mūzikas tradīcijās balstītas 3 līmeņu izglītības programmas: Sagatavošanas klase, 20V (līdztekus pamatizglītībai) un 30V (līdztekus vidusskolai). Ir iespēja apgūt jebkuru mūzikas instrumentu vai izkopt vokālās prasmes meiteņu korī vai zēnu korī.

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola

Interesanti fakti

Atbalsta fonds “Muzicējam kopā ar draugiem” kopā ar JMR1.MS ik pēc 2 gadiem organizē Starptautisko bērnu kameransambļu festivālu-konkursu “Muzicējam kopā ar draugiem” un Ziemas meistarklases kameransamblu skolotājiem.

Kopš 2011.gada skolas Klavieru nodaļa organizē “Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursu”, kurš nu jau kļuvis starptautisks. Latvijas klavierspēles skolotāji regulāri tiek pulcināti arī meistarklasēs, kuras vada Latvijā un ārvalstīs pazīstami pianisti – pedagogi.

Kopš 2006. gada janvāra ir izveidojusies interesanta radoša sadarbība starp Espoo mūzikas institūtu Somijā, H.Ellera Tartu mūzikas skolu un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolu. Kopā tiek organizēts Starptautiskais kamermūzikas festivāls FESTARI (F-festival, Es-Espoo, Ta-Tartu, Ri-Rīga).

Skola ir bagāta ar daudziem kolektīviem: jaunāko klašu meiteņu koris, meiteņu koris VIVACE, 1.-2.kl. zēnu koris, 3.-12.kl. zēnu koris, mazais kamerorķestris, kamerorķestris ARMONICO, simfoniskais orķestris, jaunāko klašu pūtēju orķestris, pūtēju orķestris INTERMEZZO. Audzēkņi spēlē gan viendabīgos ansambļos (kokles, vijoles, čelli, flautas, saksofoni, sitaminstrumenti, akordeoni u.c.), gan dažādu sastāvu ansambļos un kameransambļos. Skola katru gadu rīko pasākumu “Muzikālais karuselis”, kur minētie kolektīvi satiekas vienā koncertā.

Par tradīciju ir kļuvušas skolotāju un darbinieku ballītes “Paldies Dievam, brīvdienas ir klāt!” Parasti tās notiek pirms Ziemassvētkiem. Šajos vakaros kolēģi var apliecināt savu atjautību, netradicionālo pieeju un radošo dzirksti, kas šim jaukajam un aktīvajam kolektīvam piemīt neizsmeļamā daudzumā!

-->