Par skolu

Mūsu skolas vēsture

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola ir izveidota 2009. gada augustā. Mūzikas skolā ir apvienotas divas senākās un pieredzes bagātākās Rīgas mūzikas skolas – Jāzepa Mediņa mūzikas skola un Rīgas 1. mūzikas skola.

Jāzepa Mediņa mūzikas skolas pirmsākumi meklējami 1927. gadā, kad pie Latvijas Tautas konservatorijas (vēlāk Rīgas Tautas konservatorija) noorganizēta bērnu muzikālā apmācība – Muzikālais bērnu dārzs. 1941. gadā Rīgas Tautas konservatoriju pārdēvēja par Rīgas Valsts mūzikas vidusskolu, bet 1947. gadā tai piešķīra latviešu komponista klasiķa Jāzepa Mediņa vārdu. Savu nosaukumu skola saglabāja arī pēc 1990. gada, kad bērnu mūzikas skolu atdalīja no vidusskolas.

Rīgas 1. mūzikas skolas pirmsākumi meklējami 20. gadsimta divdesmito gadu beigās, kad skola darbojās kā pazīstamās pianistes Skaidrītes Rozenbergas privātā studija. 1946. gadā tā kļuva par valsts skolu un ieguva nosaukumu Rīgas 1. mūzikas skola.

Šobrīd jaunā skola turpina abu skolu iesākto darbu.

Skolā mācās vairāk kā 700 audzēkņi, ar kuriem strādā 110 skolotāji, kuri rūpīgi seko līdzi savu audzēkņu izaugsmei, kā arī jaunajām mūzikas izglītības tendencēm Latvijā un pasaulē. Mūzikas skolas skolotāju vidū ir mūzikas vidusskolu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācību spēki, kā arī dažādu orķestru mūziķi.

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola

Interesanti fakti

Atbalsta fonds “Muzicējam kopā ar draugiem” kopā ar JMR1.MS ik pēc 2 gadiem organizē Starptautisko bērnu kameransambļu festivālu-konkursu “Muzicējam kopā ar draugiem” un Ziemas meistarklases kameransamblu skolotājiem.

Kopš 2011.gada skolas Klavieru nodaļa organizē “Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursu”, kurš nu jau kļuvis starptautisks. Latvijas klavierspēles skolotāji regulāri tiek pulcināti arī meistarklasēs, kuras vada Latvijā un ārvalstīs pazīstami pianisti – pedagogi.

Kopš 2006. gada janvāra ir izveidojusies interesanta radoša sadarbība ar Espoo mūzikas institūtu Somijā, H.Elleri Tartu mūzikas skolu un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolu. Kopā tiek organizēts Starptautiskais kamermūzikas ansambļu festivāls FESTARI (F-festival, Es-Espoo, Ta-Tartu, Ri-Rīga).

Par tradīciju ir kļuvušas skolotāju un darbinieku ballītes “Paldies Dievam, brīvdienas ir klāt!” Parasti tās notiek pirms Ziemassvētkiem. Šajos vakaros kolēģi var apliecināt savu atjautību, netradicionālo pieeju un radošo dzirksti, kas šim jaukajam un aktīvajam kolektīvam piemīt neizsmeļamā daudzumā!