10. – 12. klasē

Lai iestātos 10. klasē (izglītības programmā 30 V), jābūt pabeigtai pamatskolai un jānokārto iestājpārbaudījumi specialitātē un solfedžo (kora klasei – arī klavierēs).

Pretendentiem uz 10. – 12. klasi :

  • jāapmeklē konsultācija specialitātē un solfedžo (kora klasei arī klavierēs);
  • jāaizpilda pieteikuma veidlapa, ko izsniedz konsultējošais pedagogs specialitātē (tai klāt jāpievieno dzimšanas apliecības kopija);
  • jāiesniedz apliecība par pamatizglītību un tās pielikums (kopija)
  • jāiesniedz muzikālo izglītību apliecinoši dokumenti (kopijas)

Dokumenti jāiesniedz konsultāciju laikā  2020. gada 10. – 11. augustā.

Pieteikšanās uz konsultācijām no 2020. gada 15. jūnija līdz 6.augustam elektroniski http://jmr1ms.lv/uznemsana/

Iestājpārbaudījumi uz 10. – 12. klasi notiks 2020. gada 17. augustā!

Iestājpārbaudījumu prasības specialitātē

Iestājpātbaudījumu prasības solfedžo

Attālinātas konsultācijas solfedžo iespējamas arī jūnijā, rakstot uz e-pastu jmr1ms@riga.lv!