10. – 12. klasē

Lai iestātos 10. klasē (izglītības programmā 30 V), jābūt pabeigtai pamatskolai un jānokārto iestājpārbaudījumi specialitātē un solfedžo (kora klasei – arī klavierēs).

Pretendentiem uz 10. – 12. klasi:

  • jāapmeklē konsultācija specialitātē un solfedžo (kora klasei arī klavierēs);
  • jāaizpilda pieteikuma veidlapa, ko izsniedz konsultējošais pedagogs specialitātē (jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments);
  • jāiesniedz apliecība par pamatizglītību un tās pielikums (kopija)
  • jāiesniedz muzikālo izglītību apliecinoši dokumenti (kopijas)

Papilduzņemšanas gadījumā konsultācijas netiek plānotas, pieteikuma veidlapu varēs aizpildīt pārbaudījuma dienā (ja citādi, tad informēsim individuāli). 

Iestājpārbaudījumu prasības specialitātē

Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo

-->