10.klasē

Lai iestātos 10. klasē (izglītības programmā 30 V), jābūt pabeigtai pamatskolai un jānokārto iestājeksāmeni specialitātē un solfedžo. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas izglītības programmas 20 V absolventiem iestājeksāmeni nav jākārto – tiek ņemtas vērā skolas beigšanas eksāmenu atzīmes.

Pretendentiem uz 10.-12.klasi :

  • jāapmeklē konsultācija izvēlētajā specialitātē;
  • jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kuru izsniedz konsultējošais pedagogs
    (tai klāt jāpievieno dzimšanas apliecības kopija);
  • Apliecība par pamatizglītību un tās pielikums (kopija)
  • Muzikālo izglītību apliecinoši dokumenti (kopijas)

Dokumenti jāiesniedz mācību daļā (203. kab.) līdz 1. jūnijam! (Apliecību par pamatizglītību var atnest vēlāk.)

Iestājeksāmenu prasības  specialitātē

Iestājeksāmenu prasības solfedžo

Pretendentiem uz mācībām 10. klasē konsultācija solfedžo notiks 25.maijā 16.00-18.00 514.kab.  Konsultācijai jāpiesakās iepriekš,  rakstot uz e-pastu jmr1ms@riga.lv vai zvanot 67181680!

Par konsultācijām specialitātē lūgums interesēties, rakstot uz e-pastu jmr1ms@riga.lv vai zvanot 67181680!

Iestājeksāmeni uz 10.-12. klasi notiks 2018.gada 7. jūnijā!