10. – 12. klasē

Lai iestātos 10. klasē (izglītības programmā 30 V), jābūt pabeigtai pamatskolai un jānokārto iestājpārbaudījumi specialitātē un solfedžo (kora klasei – arī klavierēs).

Pretendentiem uz 10. – 12. klasi :

  • jāapmeklē konsultācija specialitātē un solfedžo (kora klasei arī klavierēs);
  • jāaizpilda pieteikuma veidlapa, ko izsniedz konsultējošais pedagogs specialitātē (tai klāt jāpievieno dzimšanas apliecības kopija);
  • jāiesniedz apliecība par pamatizglītību un tās pielikums (kopija)
  • jāiesniedz muzikālo izglītību apliecinoši dokumenti (kopijas)

Dokumenti jāiesniedz: datumi tiks precizēti

Trešdien, 17. martā plkst. 16.00 notiks attālināta konsultācija solfedžo pretendentiem uz 10. klasi. Lai pieteiktos konsultācijai un saņemtu pieslēgšanās saiti, lūgums rakstīt uz e-pastu jmr1ms@riga.lv, norādot vārdu, uzvārdu, mūzikas skolu un specialitāti.

Iestājpārbaudījumi uz 10. – 12. klasi notiks 2021. gada jūnijā!

Iestājpārbaudījumu prasības specialitātē

Samazinātas iestājpārbaudījumu prasības solfedžo (2021.g.) – tikai mutiskās atbildes (dziedāt – intonēt, lasīšana no lapas).

Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo