Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskā komisija

Visu specialitāšu audzēkņi apgūst obligātos mācību priekšmetus – solfedžo, mūzikas literatūru. Ja ir vēlēšanās, iespējams apgūt arī kompozīciju.

Mācību gada laikā tiek organizēti konkursi, tematiski vakari, radoši koncerti skolā, kā arī ārpusskolas muzikāli pasākumi – mācību ekskursijas, koncertu, operas izrāžu, muzikālo pēcpusdienu apmeklējumi.

Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītājas:
Līva Grīnberga un Margarita Ļevinska
Skolotāji: Laura Bokta, Irina Dzina, Ieva Marta Goba, Daira Jansone, Anželika Levičeva, Madara Māsāne, Agata Meļņikova, Sintija Onužāne, Elīna Selga, Jūlija Strode, Armands Šuriņš, Beatrise Vilde

-->