Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskā komisija

Visu specialitāšu audzēkņi apgūst obligātos mācību priekšmetus – solfedžo, mūzikas literatūru. Ja ir vēlēšanās, iespējams apgūt arī kompozīciju.

Mācību gada laikā tiek organizēti konkursi, tematiski vakari, radoši koncerti skolā, kā arī ārpusskolas muzikāli pasākumi – mācību ekskursijas, koncertu, operas izrāžu, muzikālo pēcpusdienu apmeklējumi.

Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītājas: Līva Grīnberga un Margarita Ļevinska

-->