Pūtēju orķestris “Intermezzo”

Mūzikā lietoto itāļu vārdu Intermezzo mūzikas vārdnīcas skaidro kā kontrastējošu starpspēli vai brīvas formas instrumentālu skaņdarbu. Izvēloties orķestra nosaukumu, mums šķita, ka šis vārds vispilnīgāk atspoguļo orķestra mūziķu būtību – mēs esam jauni, bieži nenopietni un esam pusceļā uz profesionālo muzicēšanu. Taču tas netraucē nopietni un profesionāli strādāt. Pēdējos 10 gadus mēs piedalāmies visos Latvijas senioru un junioru dziesmu svētkos, pūtēju orķestru salidojumos, kopā ar profesionāliem orķestriem muzicējam Rīgas svētkos u.c. pilsētas pasākumos. Esam izmēģinājuši spēkus arī ārzemēs.

Jaunība, prieks, azarts, darbs – tavs vārds ir INTERMEZZO!
Mūsu pulkā nāc!

Intermezzo

Intermezzo

 

2007. gada decembrī Jāzepa Mediņa mūzikas skolas pūtēju orķestris “INTERMEZZO” svinēja savu 20 dzimšanas dienu.

Dibināšanas gads: 1987
Dalībnieku skaits: 50
Vadītāji: Valdis Lastovskis un Māris Visendorfs
Dalībnieku vecums: no 10 līdz 18 gadiem
Nodarbību laiki:
Pirmdienās 17:30 – 19:40
Ceturtdienās 17:30 – 19:40
Sestdienās 11:15 – 13:40

* Jāzepa Mediņa mūzikas skolas pūtēju orķestris dibināts 1987. gada septembrī (diriģents Gunārs Līcis), lai audzēkņi varētu apgūt nepieciešamās iemaņas kolektīvajā muzicēšanā un piedalīties skolas rīkotajos pasākumos.

* No 1995. gada pūtēju orķestris sāk darboties kā patstāvīga muzicējoša vienība ne tikai skolas, bet arī ārpusskolas pasākumos, koncertos, konkursos un koncertturnejās. Kopā ar mūzikas skolas audzēkņiem orķestrī spēlē absolventi un skolotāji, kā arī jaunie mūziķi no citām mūzikas skolām.

* Jāzepa Mediņa mūzikas skolas pūtēju orķestris ir piedalījies visos pēdējos Dziesmu un deju svētkos.

* Gandrīz katru ārpus Rīgas notiek orķestra vasaras nometnes, kuru laikā tiek iestudētas jaunas programmas un dažādās radošās aktivitātēs pavadīts brīvais laiks.

Skolas pūtēju orķestris

Skolas pūtēju orķestris

 

ORĶESTRA DIRIĢENTI
01.09.1987. – 01.09.1989. Gunārs Līcis
01.09.1989. – 31.08.1990. Guntars Līcis
01.09.1990. – 20.02.1991. Jānis Grahoļskis
01.03.1991. – 31.11.1991. Gunārs Endzelis
01.12.1991. – 31.08.1993. Ainārs Bāliņš
01.09.1993. – 31.08.1995. Jānis Deķis un Valdis Lastovskis (no 01.01.1995.)
01.09.1995. – 31.08.1996. Valdis Lastovskis un Dainis Voicišs
02.09.1996. – 31.08.1997. Valdis Lastovskis un Normunds Krūmiņš
no 01.09.1997. Valdis Lastovskis un Māris Visendorfs

Pūtēju orķestris gājienā 2010.07.11.

Pūtēju orķestris gājienā 2010.07.11.

 

RADOŠĀ DARBĪBA
* 1995.gads – II vieta “B” grupā VII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku ietvaros rīkotajā pūtēju orķestru finālskatē
* 1995.g. novembrī – koncertturneja Kauņā (Lietuva)
* 1996.g. jūnijā – piedalīšanās Latvijas 9. pūtēju orķestru salidojumā Daugavpilī
* 1997.g. maijā – I vieta “B” grupā Latvijas IV skolu jaunatnes pūtēju orķestru salidojumā Talsos
* 1997.g. oktobrī – koncertturneja Šarlevillā-Mezjērā (Francija)
* 1998.g. jūnijā – I vieta pūtēju orķestru finālkonkursā 2. grupā XXII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos
* 2000.g. 3.jūnijā – piedalīšanās Latvijas 10. pūtēju orķestru festivālā Alūksnē
* 2000.g. jūnijā – II vieta pūtēju orķestru finālkonkursā “B” grupā Latvijas skolu jaunatnes VIII Dziesmu un deju svētkos
* 2001.jūlijā – II vieta vidējā grupā Starptautiskajā jauniešu pūtēju orķestru konkursā – festivālā 19. Musikantentreff Ostsee Rostokā (Vācija)

No 2001. gada oktobra pūtēju orķestris darbojas ar nosaukumu INTERMEZZO

* 2002.g. maijā – II vieta jauniešu pūtēju orķestru konkursā 50. Eiropas jauniešu mūzikas festivālā Nerpeltā (Beļģija)
* 2002.g. maijā – piedalīšanās Latvijas skolu jaunatnes pūtēju orķestru 5.salidojumā
* 2002.g. 1.jūnijā – piedalīšanās pūtēju orķestru festivālā “G. Ordelovskim – 75”
* 2002.g. augustā – piedalīšanās Rīgas 800 gadu jubilejai veltītajos pasākumos
* 2003.g. 22.martā – pūtēju orķestra 15 gadu jubilejas koncerts RLB
* 2003.g. jūlijā – piedalīšanās XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos
* 2004.g. 12.jūnijs – piedalīšanās 11. pūtēju orķestru svētkos Ventspilī
* 2005.g. 24.jūlijs – piedalīšanās „Eiropeāde 2004”
* 2005.g. 29.VI.-3.VII. – piedalīšanās IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Finālskatē iegūts II pakāpes diploms un III vieta

Intermezzo gājienā

Intermezzo gājienā