Pūtēju orķestris “Intermezzo”

Neparasts 2019./2020. m.g. noslēgums. Fragments no E. Whitacre skaņdarba “October”. Diriģenti V. Lastovskis un M. Lemkena

Mūzikā lietoto itāļu vārdu Intermezzo mūzikas vārdnīcas skaidro kā kontrastējošu starpspēli vai brīvas formas instrumentālu skaņdarbu. Izvēloties orķestra nosaukumu, mums šķita, ka šis vārds vispilnīgāk atspoguļo orķestra mūziķu būtību – mēs esam jauni, bieži nenopietni un esam pusceļā uz profesionālo muzicēšanu. Taču tas netraucē nopietni un profesionāli strādāt. Pēdējos 10 gadus mēs piedalāmies visos Latvijas senioru un junioru dziesmu svētkos, pūtēju orķestru salidojumos, kopā ar profesionāliem orķestriem muzicējam Rīgas svētkos u.c. pilsētas pasākumos. Esam izmēģinājuši spēkus arī ārzemēs.

Jaunība, prieks, azarts, darbs – tavs vārds ir INTERMEZZO!
Mūsu pulkā nāc!

Intermezzo
Intermezzo

2007. gada decembrī Jāzepa Mediņa mūzikas skolas pūtēju orķestris “INTERMEZZO” svinēja savu 20 dzimšanas dienu.

Dibināšanas gads: 1987
Dalībnieku skaits: 50
Vadītāji: Valdis Lastovskis un Katrīna Kivleniece
Dalībnieku vecums: no 10 līdz 18 gadiem
Nodarbību laiki:
Pirmdienās 17:30 – 19:40
Ceturtdienās 17:30 – 19:40
Sestdienās 10:30 – 13:00

* Jāzepa Mediņa mūzikas skolas pūtēju orķestris dibināts 1987. gada septembrī (diriģents Gunārs Līcis), lai audzēkņi varētu apgūt nepieciešamās iemaņas kolektīvajā muzicēšanā un piedalīties skolas rīkotajos pasākumos.

* No 1995. gada pūtēju orķestris sāk darboties kā patstāvīga muzicējoša vienība ne tikai skolas, bet arī ārpusskolas pasākumos, koncertos, konkursos un koncertturnejās. Kopā ar mūzikas skolas audzēkņiem orķestrī spēlē absolventi un skolotāji, kā arī jaunie mūziķi no citām mūzikas skolām.

* Jāzepa Mediņa mūzikas skolas pūtēju orķestris ir piedalījies visos pēdējos Dziesmu un deju svētkos.

* Gandrīz katru ārpus Rīgas notiek orķestra vasaras nometnes, kuru laikā tiek iestudētas jaunas programmas un dažādās radošās aktivitātēs pavadīts brīvais laiks.

Skolas pūtēju orķestris
Skolas pūtēju orķestris

ORĶESTRA DIRIĢENTI
01.09.1987. – 01.09.1989. Gunārs Līcis
01.09.1989. – 31.08.1990. Guntars Līcis
01.09.1990. – 20.02.1991. Jānis Grahoļskis
01.03.1991. – 31.11.1991. Gunārs Endzelis
01.12.1991. – 31.08.1993. Ainārs Bāliņš
01.09.1993. – 31.08.1995. Jānis Deķis un Valdis Lastovskis (no 01.01.1995.)
01.09.1995. – 31.08.1996. Valdis Lastovskis un Dainis Voicišs
02.09.1996. – 31.08.1997. Valdis Lastovskis un Normunds Krūmiņš
01.09.1997. –  31.08.2017. Valdis Lastovskis un Māris Visendorfs

01.09.2017. – 31.08.2019. Valdis Lastovskis un Katrīna Kivleniece

01.09.2019. Valdis Lastovskis un Māra Lemkena

Pūtēju orķestris gājienā 2010.07.11.
Pūtēju orķestris gājienā 2010.07.11.

RADOŠĀ DARBĪBA
* 1995.gads – II vieta “B” grupā VII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku ietvaros rīkotajā pūtēju orķestru finālskatē
* 1995.g. novembrī – koncertturneja Kauņā (Lietuva)
* 1996.g. jūnijā – piedalīšanās Latvijas 9. pūtēju orķestru salidojumā Daugavpilī
* 1997.g. maijā – I vieta “B” grupā Latvijas IV skolu jaunatnes pūtēju orķestru salidojumā Talsos
* 1997.g. oktobrī – koncertturneja Šarlevillā-Mezjērā (Francija)
* 1998.g. jūnijā – I vieta pūtēju orķestru finālkonkursā 2. grupā XXII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos
* 2000.g. 3.jūnijā – piedalīšanās Latvijas 10. pūtēju orķestru festivālā Alūksnē
* 2000.g. jūnijā – II vieta pūtēju orķestru finālkonkursā “B” grupā Latvijas. skolu jaunatnes VIII Dziesmu un deju svētkos.
* 2001.jūlijā – II vieta vidējā grupā Starptautiskajā jauniešu pūtēju orķestru konkursā – festivālā 19. Musikantentreff Ostsee Rostokā (Vācija).

No 2001. gada oktobra pūtēju orķestris darbojas ar nosaukumu INTERMEZZO

* 2002.g. maijā – II vieta jauniešu pūtēju orķestru konkursā 50. Eiropas jauniešu mūzikas festivālā Nerpeltā (Beļģija).
* 2002.g. maijā – piedalīšanās Latvijas skolu jaunatnes pūtēju orķestru 5.salidojumā.
* 2002.g. 1.jūnijā – piedalīšanās pūtēju orķestru festivālā “G. Ordelovskim – 75”.
* 2002.g. augustā – piedalīšanās Rīgas 800 gadu jubilejai veltītajos pasākumos.
* 2003.g. 22.martā – pūtēju orķestra 15 gadu jubilejas koncerts RLB.
* 2003.g. jūlijā – piedalīšanās XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos.
* 2004.g. 12.jūnijs – piedalīšanās 11. pūtēju orķestru svētkos Ventspilī.
* 2005.g. 24.jūlijs – piedalīšanās „Eiropeāde 2004”.
* 2005.g. 29.VI.-3.VII. – piedalīšanās IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Finālskatē iegūts II pakāpes diploms un III vieta.

 

p/o INTERMEZZO 2018.gada 2.jūnijā pēc Fināla konkursa.

* 2006.g. augusts – piedalīšanās Rīgas svētkos.

* 2007.g. 3. marts –  II vieta VI Latvijas skolu pūtēju orķestru festivāla Rīgas novada skatē.

* 2007.g.15. septembris – piedalīšanās XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku  modelēšanas koncertā Dzintaru koncertzālē.

* 2008.g. 30. marts – II pakāpes diploms II grupā XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku  pūtēju orķestru skatē.

* 2008.g.  jūlijs –  piedalīšanās  XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku atklāšanas cermonijā, pūtēju orķestru DIŽKONCERTĀ un Noslēguma koncertā.

* 2009.g. 21. marts– I pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē Rīgas novadā.

* 2009.g.   30. maijs – piedalīšanās Līgatnes 3.tradicionālajos pūtēju orķestru svētkos.

* 2010.g. 27. marts – I vieta 3.grupā III Latvijas pūtēju orķestru konkursā Jelgavā.

* 2010.g. 6.-11. jūlijs –  piedalīšanās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Pūtēju orķestru Fināla  konkursā iegūts Zelta diploms.

* 2011.g. 5. marts – II pakāpes diploms Rīgas un Pierīgas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē.

* 2011.g. 19. marts – III vieta IV Latvijas pūtēju orķestru konkursā Valmierā.

* 2011.g.  21. maijs – II vieta B grupā  Ventspils 3. Starptautiskajā jauniešu pūtēju orķestru festivālā- konkursā

* 2012.g. 17. marts – II vieta 3.grupā V Latvijas pūtēju orķestru konkursā Valmierā.

* 2012.g.  19. maijs – III vieta B grupā  Ventspils 4. Starptautiskajā jauniešu pūtēju orķestru festivālā- konkursā

* 2013.g. 30.jūnijs -7.jūlijs – piedalīšanās  XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku pūtēju orķestru DIŽKONCERTĀ un Noslēguma koncertā “LĪGO”.

* 2014.g. 29. marts – III vieta 3. grupā VI Latvijas pūtēju orķestru konkursā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

* 2015.g. 6.-12. jūlijs –  piedalīšanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos – pūtēju orķestru koncertā “Taures sauc” un Noslēguma koncertā “Manā dziesmā tu…”. Pūtēju orķestru Fināla  konkursā iegūts Zelta diploms. 

* 2016.g. 5. marts – I pakāpes diploms Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Rīgas un Pierīgas novadu skatē

* 2017.g. 29. aprīlis – I pakāpes diploms ar izcilību C grupā VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru   salidojuma Pūtēju orķestru finālkonkursā.

* 2017.g. 4. maijs – dalība VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru koncertā pie Brīvības pieminekļa.

* 2017.g.  5. maijs- dalība VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma Pūtēju orķestru koncertā “Vienā elpā” Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

* 2018.g. 30.jūnijs -8. jūlijs – piedalīšanās  XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju  orķestru DIŽKONCERTĀ un Noslēguma koncertā “Zvaigžņu ceļā”. Pūtēju orķestru Fināla  konkursā II vieta 3. grupā.

*2019.g. 31.marts – piedalīšanās X Latvijas pūtēju orķestru konkursā Siguldā, II vietā

26. aprīlis – pūtēju orķestra INTERMEZZO 30+ jubilejas koncerts LNB Ziedoņa zālē

-->