Iestāšanās skolā

Visa informācija par iestāšanos profesionālās ievirzes izglītības programmās un sagatavošanas klasē ir ŠEIT

Pieteikšanās uz pirmsskolas vecuma bērnu nodarbībām “Mūzikas mācība” šajā mācību gadā ir noslēgusies.
Pieteikties 2024./25. m.g. nodarbībām varēs AUGUSTĀ!

Aicinām pretendentus pirms uzņemšanas iepazīties ar mūzikas instrumentiem LTV1 raidījumu ciklā “Mūziķene”.

Meistarklases

Mūziķu ieteikumi

KONCERTI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vispārējo klavieru festivāls 2022 – videokoncerti
1. daļa https://youtu.be/Gb6Z5MbJ7kM
2. daļa https://youtu.be/iaX_zqIS0KE
3. daļa https://youtu.be/f-N-Uk7f3uo

Virtuālie koncerti atrodami arī šeit:

Klavieres

Čelli un kontrabasi

Vijoles

Akordeoni

Zēnu kora solisti

Kokles, arfas, ģitāras

Meiteņu koris

Pūšaminstrumenti, sitaminstrumenti

Mācību maksas kārtība un atlaides

Atbrīvojumus no līdzfinansējuma maksas 100% un 50% apmērā var saņemt tikai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēto audzēkņu vecāki.

Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošie noteikumi Nr. 188 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Saskaņā ar noteikumu 13. punktu, līdzfinansējuma maksas atlaides tiks piemērotas saskaņā ar iepriekšējā mēneša pēdējā datuma Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – RDVIS) datiem. Gadījumos, kad informācija par tiesībām saņemt līdzfinansējuma maksas atlaides nav iegūstama no RDVIS vai citiem Rīgas pilsētas pašvaldības reģistriem (bērni – invalīdi), skola ir tiesīga pieprasīt vecāku iesniegumam pievienot attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus atlaides piemērošanai.

Iesnieguma veidlapa:

-->