Stipendija

Skolas atbalsta biedrība ir nodibinājusi stipendiju skolas audzēkņu iniciatīvas atbalstam dalībai starptautiskos muzikālos projektos un tālākizglītības programmās.

Skolas atbalsta biedrība kopā ar skolas pedagogiem par nākamajā kalendārajā gadā iespējamām stipendijām un to saņemšanas noteikumiem iepazīstinās skolas audzēkņus līdz katra kalendārā gada 1.decembrim.