Rekvizīti

Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas atbalsta biedrība

Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010

Reģistrācijas Nr. 40008169455

Banka:  A/S Citadele Banka

Konts:    LV67PARX0013228050001

e-pasts: aldis@donis.lv