Skolas atbalsta biedrība

Bērns ir ikviena vecāka lepnums.
Bērna talants, pieliktās pūles un sasniegumi ir gan vecāku, gan skolotāju un skolas lepnums.
Tas ir pilsētas un valsts lepnums.

Šodien ikviens no mums ir lepns par mūsu nacionālo dārgumu – Baibas Skrides, Maijas Kovaļevskas, Andra Nelsona, Māra Sirmā un citu izcilo mākslinieku sniegumu un novērtējumu Latvijā un pasaulē.

Mēs, skolas audzēkņu vecāki un atbalstītāji, varam tieši tagad palīdzēt mūsu skolas audzēkņiem dot iespēju censties, pierādīt un gūt panākumus, ar kuriem leposimies tagad un nākotnē.

Tieši tāpēc 2010.gada 2.decembrī tika dibināta J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas atbalsta biedrība, kuras galvenie mērķi ir:

  • atbalstīt skolas audzēkņu prasmju pilnveidošanu starptautiskā līmenī;

  • atbalstīt skolas kā nozīmīga kultūras centra aktivitātes, iesaistoties koncertdzīves, kā arī konkursu, festivālu, meistarklašu un citu pasākumu organizēšanā;

  • atbalstīt skolas audzēkņu un pedagogu dalību Latvijas un starptautiskajos muzikālajos projektos un tālākizglītības pasākumos.

Piedalieties skolas audzēkņu sasniegumu atbalstīšanā un kļūstiet par biedrības biedru! Sīkāka informācija par biedrības biedra tiesībām un pienākumiem šeit.

Ikgadējās biedra naudas apmērs ir 10 LVL.

Lai iestātos biedrībā, nosūtiet iesniegumu uz e-pastu aldis@donis.lv

Atbalsta biedrības iesnieguma veidlapa

Ja nevēlaties kļūt par biedrības biedru, Jūs varat piedalīties skolas audzēkņu sasniegumu veicināšanā, ziedojot Stipendijai.

Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas atbalsta biedrība
Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas Nr. 40008169455
Banka:  A/S Citadele Banka
Konts:    LV67PARX0013228050001

Jūsu atbalsts ir nepieciešams!

Par visiem ar biedrību saistītiem jautājumiem zvaniet Aldim Donim, tālrunis 29294197 vai rakstiet uz e-pastu aldis@donis.lv.