SAGATAVOŠANAS KURSI

Sagatavošanas kursi palīdzēs 6 -7 g.v. bērniem sagatavoties muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma izjūtas pārbaudei iestājeksāmenos.

Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā pl. 13.00-13.40

OTRDIENĀS (ir vietas) vai PIEKTDIENĀS (grupa pilna !!!)

3 mēnešus (martā, aprīlī un maijā) 314. kabinetā (skolotāja Irina Dzina).

Pieteikties, rakstot uz e-pastu jmmskola@inbox.lv. Lai mēs varētu sagatavot līgumus un reģistrēt tos, piesakoties miniet

  • bērna vārdu, uzvārdu;
  • bērna personas kodu;
  • vecāka vārdu, uzvārdu;
  • kontakttālruni;
  • dienu, kad izvēlas apmeklēt nodarbības.

Viena mēneša maksa par sagatavošanas kursu nodarbībām – EUR 8.00.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 24. februārim.

Līgumu slēgšana: PIEKTDIENAS grupai no 27. februāra līdz 1. martam;

                                OTRDIENAS grupai no 27. februāra līdz 5. martam.

Līgumu drīkst slēgt bērna likumiskie pārstāvji.

Nodarbībās var piedalīties tikai pēc līguma noslēgšanas.

Bērni, kuri tiks pieteikti pēc 24. februāra, varēs pievienoties nodarbībām aprīlī, ja kādā no grupām būs vietas.

Detaļas

Komentāri slēgti.

liposuction Celik kapi oto kiralama