Kā mācāmies 2020./2021.m.g.

Individuālās stundas notiek pēc stundu saraksta. Grupu nodarbības 17.X – 6.XII klātienē nenotiek. Lūdzam sekot informācijai e-klasē.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka vecāku uzturēšanās skolā no 1.oktobra ir liegta.

Izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība
Covid-19 izplatības ierobežošanas apstākļos

Kas jāievēro, ja esi karantīnā, vai izolācijā