JMR1MS publisko iepirkumu plāns 2016.gadam

JMR1MS publisko iepirkumu plāns 2016.gadam