2015

Iepirkuma ID: JMR1MS 2015/03

Iepirkuma priekšmets
Jaunu, iepriekš nelietotu mūzikas instrumentu piegāde Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai

Iepirkuma procedūra
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2  pantu

Vērtēšanas kritēriji
Atbilstība publiskā iepirkuma „Par mūzikas instrumentu piegādi Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai” instrukcijā  izvirzītajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, kā arī zemākā piedāvātā cena

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta
Piedāvājums jāiesniedz Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas kancelejā  Kronvalda bulvārī 8, Rīgā, LV-1010, līdz 2015. gada 30. novembrim  plkst. 12.00

Kancelejas darba laiks: darba dienās no plkst. 10.30 līdz 18.30

Preces piegādes vieta
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola,  Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010

Kontaktpersona  Valdis Lastovskis, tālr. 67181687, e-pasts: jmr1ms@riga.lv

Instrukcija

Līguma projekts

Iepirkuma ID: JMR1MS 2015/02   Par flīģeļa piegādi

Līguma projekts

Instrukcija

Paziņojums par lēmumu

id Nr.: JMR1MS 2015/01

Iepirkuma priekšmets:  Amatiermākslas kolektīva – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu kora darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniegšana

Iestāde:  Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola

Datums: 20.01.2015.

Paziņojums par lēmumu Lēmuma pieņemšanas datums 16.01.2015.

Informējam, ka Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas rīkotais iepirkums „Amatiermākslas kolektīva – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu kora darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniegšana” identifikācijas Nr. JMR1MS 2015/01, ir noslēdzies.
Iepirkuma komisija izskatīja iesniegtos piedāvājumus un nolēma slēgt iepirkuma līgumus ar šādiem pretendentiem:
1. Romāns Vanags par iepirkuma 1.daļu par līgumcenu EUR 4956,00 bez PVN;
2. Edgars Linde par iepirkuma 2.daļu par līgumcenu EUR 3072,00 bez PVN;
3. Evija Vanaga par iepirkuma 3.daļu par līgumcenu EUR 3072,00 bez PVN.
Publicējam iepirkuma līgumu tekstus:

1.daļas līgums

2.daļas līgums

3.daļas līgums

Uzvarējušā pretendenta nosaukums
Romāns Vanags, Edgars Linde, Evija Vanaga
Līgumcena euro (bez PVN)
EUR 11100,00