JMR1MS.Uzņemšanas kārtība 2016.

JMR1MS.Uzņemšanas kārtība 2016.