Arhivs pēc 2019

Raksti šajā atvērumā:

SAGATAVOŠANAS KURSI

8. februāris, 2019
Birkas: | Tēmas: Vispārīga informācija | Bez komentāriem

Sagatavošanas kursi palīdzēs 6 -7 g.v. bērniem sagatavoties muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma izjūtas pārbaudei iestājeksāmenos.

Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā pl. 13.00-13.40

OTRDIENĀS (ir vietas) vai PIEKTDIENĀS (grupa pilna !!!)

3 mēnešus (martā, aprīlī un maijā) 314. kabinetā (skolotāja Irina Dzina).

Pieteikties, rakstot uz e-pastu jmmskola@inbox.lv. Lai mēs varētu sagatavot līgumus un reģistrēt tos, piesakoties miniet

  • bērna vārdu, uzvārdu;
  • bērna personas kodu;
  • vecāka vārdu, uzvārdu;
  • kontakttālruni;
  • dienu, kad izvēlas apmeklēt nodarbības.

Viena mēneša maksa par sagatavošanas kursu nodarbībām – EUR 8.00.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 24. februārim.

Līgumu slēgšana: PIEKTDIENAS grupai no 27. februāra līdz 1. martam;

                                OTRDIENAS grupai no 27. februāra līdz 5. martam.

Līgumu drīkst slēgt bērna likumiskie pārstāvji.

Nodarbībās var piedalīties tikai pēc līguma noslēgšanas.

Bērni, kuri tiks pieteikti pēc 24. februāra, varēs pievienoties nodarbībām aprīlī, ja kādā no grupām būs vietas.


Mācību maksas atlaides

1. janvāris, 2019
Birkas: | Tēmas: Audzēkņiem un vecākiem, Izglītības programmas, Vispārīga informācija | Bez komentāriem

Turpmāk atbrīvojumus no līdzfinansējuma maksas 100% un 50% apmērā varēs saņemt tikai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēto audzēkņu vecāki, jo Rīgas dome (skolas dibinātājs) 2018. gada 23. maijā ir veikusi grozījumus Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 188 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Saskaņā ar noteikumu 13. punkta jauno redakciju, turpmāk līdzfinansējuma maksas atlaides tiks piemērotas saskaņā ar iepriekšējā mēneša pēdējā datuma Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – RDVIS) datiem. Gadījumos, kad informācija par tiesībām saņemt līdzfinansējuma maksas atlaides nav iegūstama no RDVIS vai citiem Rīgas pilsētas pašvaldības reģistriem (bērni – invalīdi), skola ir tiesīga pieprasīt vecāku iesniegumam pievienot attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus atlaides piemērošanai.

Iesnieguma veidlapa:

Bērna invaliditāte